Jesteśmy butikową kancelarią, specjalizująca się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy.

Nasze porady są zwięzłe, zrozumiałe, zorientowane na biznes i praktyczne.

Cechuje nas wieloletnie doświadczenie, wyniesione z największych międzynarodowych i polskich kancelarii prawnych.

ZESPÓŁ

dr Patrycja Zawirska

RADCA PRAWNY
PARTNER


Więcej

Krzysztof Gąsior

ADWOKAT
PARTNER


Więcej

Maria Werenowska

RADCA PRAWNY
COUNSEL


Więcej

Marta Rogocz

APLIKANT ADWOKACKI
PRAWNIK


Więcej

USŁUGI

COMPLIANCE I DORADZTWO

Doradzamy Klientom z zakresie kompleksowych strategii zatrudnienia. Pomagamy w budowaniu i wdrażaniu najlepszych praktyk, minimalizujących ryzyko sporu. Zajmujemy się zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, w tym kadry zarządzającej. Współpracujemy z Klientami w procesach optymalizacji zatrudnienia, zmierzających do zwiększenia efektywności pracy – także w zakresie czasu pracy (uelastycznienie zasad czasu pracy, ich dostosowanie do potrzeb biznesowych konkretnego pracodawcy). Przeprowadzamy audyty HR.

SPORY I POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Wspieramy naszych Klientów w sprawach spornych – tak, aby ocenić i zminimalizować ryzyko oraz rozwiązać wszelkie kwestie jeszcze przed postępowaniem sądowym, jeśli to możliwe i celowe. W przypadku postępowań sądowych, reprezentujemy interesy naszych Klientów efektywnie i wydajnie. Mamy rozległe doświadczenie w sprawach z zakresu mobbingu, dyskryminacji, czasu pracy, premii oraz innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, jak również w sprawach dotyczących odwołań od rozwiązania umów o pracę, itp.

ZWIĄZKI ZAWODOWE I RADY PRACOWNIKÓW

Zajmujemy się relacjami ze związkami zawodowymi oraz radami pracowników, włącznie z doradztwem dotyczącym sporów zbiorowych oraz wszelkich procesów informowania i konsultacji. Pomagamy w ustaleniu strategii pracodawcy wobec przedstawicieli pracowników oraz przygotowujemy związaną z tym dokumentację. Wspieramy Klientów podczas spotkań ze związkami zawodowymi oraz radami pracowników.

TRANSAKCJE BIZNESOWE

Doradzamy naszym Klientom we wszelkich zagadnieniach z zakresu prawa pracy, powstających wraz ze wzrostem oraz łączeniem się spółek. Doradzamy w aspektach restrukturyzacji przedsiębiorstw związanych z zatrudnieniem, takich jak zmiana miejsca pracy, zwolnienia grupowe, harmonizacja warunków pracy oraz restrukturyzacja wynagrodzeń.

PREMIE I INNE ŚWIADCZENIA ZE STOSUNKU PRACY

Wspieramy pracodawców tak, aby ich plany i polityki premiowe były nie tylko zgodne z wymogami prawa i globalną polityką grupy kapitałowej, ale również przejrzyste i łatwe do zastosowania w praktyce.

WYDARZENIA

KONTAKT

Zawirska Gąsior - radcowie prawni i adwokaci sp.p.

ul. Okólnik 11A/30
00-368 Warszawa
tel. +48 (22) 873 8365
e-mail: office@zawirska.com