Artykuł Mec. Marii Werenowskiej dotyczący rozliczenia pracownika z powierzonych mu pieniędzy lub innego mienia.

W dniu 3 sierpnia 2017 r. w dzienniku “Rzeczpospolita” ukazał się artykuł Mec. Marii Werenowskiej pt.”Rozliczenie pracownika z powierzonych mu pieniędzy lub innego mienia”.

Link do artykułu