Aplikant adwokacki Marta Rogocz poprowadziła wideoszkolenie na temat obowiązków związanych z PPK wobec osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych

W dniu 4 czerwca 2019 r. apl. adw. Marta Rogocz poprowadziła webinarium pt. „Pracownicze Plany Kapitałowe – przypadki szczególne: umowy cywilnoprawne, zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne” w ramach cyklu szkoleń „Maraton: Pracownicze Plany Kapitałowe bez tajemnic” zorganizowanego przez Infor PL.