Artykuł adw. Andrzeja Orzechowskiego i r. pr. Grzegorza Ruszczyka w „Dzienniku Gazecie Prawnej” dotyczący nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

W dniu 17 października 2019 r. w „Dzienniku Gazecie Prawnej” ukazał się artykuł „Opłaty mogą zahamować zmianę roszczeń pracowników w trakcie trwania procesu” autorstwa adw. Andrzeja Orzechowskiego, starszego prawnika oraz r. pr. Grzegorza Ruszczyka, partnera kierującego praktyką procesową.

Mecenas Krzysztof Gąsior wystąpił na konferencji: „Prawo Pracy 2019/2020 – nowelizacja przepisów oraz praktyka ich stosowania”, gdzie mówił o pracowniczych planach kapitałowych

W dniu 16 października 2019 r. mec. Krzysztof Gąsior wystąpił na Konferencji: „Prawo Pracy 2019/2020 – nowelizacja przepisów oraz praktyka ich stosowania”, organizowanej przez Dom Wiedzy, gdzie mówił o praktycznych aspektach działania pracowniczych planów kapitałowych.