adwokat


Sprawami z zakresu prawa pracy zajmuje się od 2011 roku.

Z Zawirska Ruszczyk Gąsior związany od września 2019 r. Wcześniej współpracował z Kancelarią Raczkowski Paruch (obecnie Raczkowski sp.k.) oraz innymi, renomowanymi kancelariami, zarówno polskimi jak i międzynarodowymi. W latach 2007-2009 aktywnie wspierał działania Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Członek Zarządu Stowarzyszenia Prawa Pracy.

Andrzej Orzechowski specjalizuje się w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach sądowych. Doradza rozwiązania w konfliktach pomiędzy pracodawcami i pracownikami oraz w zakresie środków zapobiegających takim konfliktom. Ma bogate doświadczenie w sprawach dotyczących rozwiązywania umów o pracę, odpowiedzialności odszkodowawczej, premii, zakazu konkurencji, istnienia stosunku pracy oraz odpowiedzialności związanej z mobbingiem, nierównym traktowaniem, dyskryminacją i naruszeniami dóbr osobistych.

Języki: polski, angielski.

+48 664 936 795
andrzej.orzechowski@zawirska.com<