Artykuł adw. Krzysztofa Gąsiora i apl. adw. Marty Rogocz w dzienniku „Rzeczpospolita” dotyczący monitorowania pracowników

W dniu 11 listopada 2018 r. w dzienniku “Rzeczpospolita” ukazał się artykuł adw. Krzysztofa Gąsiora i apl. adw. Marty Rogocz pt. „RODO: oznaczenie monitorowanych pomieszczeń i urządzeń przez pracodawcę”.

Link do artykułu