Artykuł adw. Krzysztofa Gąsiora w Dzienniku „Rzeczpospolita” dotyczący nowelizacji ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

W dniu 13 czerwca 2019 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł adw. Krzysztofa Gąsiora pt. „Pracownicze plany kapitałowe – wątpliwości po wprowadzeniu nowelizacji”.

Link do artykułu