Artykuł adw. Krzysztofa Gąsiora w Dzienniku „Rzeczpospolita” dotyczący ochrony przedemerytalnej

W dniu 11 lipca 2019 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł adw. Krzysztofa Gąsiora pt. „Transfer firmy a ochrona przedemerytalna”.

Link do artykułu