Artykuł adw. Krzysztofa Gąsiora w Dzienniku „Rzeczpospolita” dotyczący ochrony przedemerytalnej

W dniu 19 lipca 2019 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł adw. Krzysztofa Gąsiora pt. „Ochrona przed rozwiązaniem, ale nie wygaśnięciem umowy”.

Link do artykułu