Artykuł adw. Krzysztofa Gąsiora w Dzienniku „Rzeczpospolita” dotyczący tzw. działalności nierejestrowanej i związanych z nią obowiązków wobec ZUS

W dniu 7 lutego 2019 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł adw. Krzysztofa Gąsiora pt. „Biznes bez rejestracji nie pozwoli uniknąć składek ZUS”.

Link do artykułu