Artykuł dr Patrycji Zawirskiej i apl. adw. Marty Rogocz w Dzienniku „Rzeczpospolita” dotyczący dokumentacji pracowniczej

W dniu 14 marca 2019 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł dr Patrycji Zawirskiej i apl. adw. Marty Rogocz pt. „Dokumentacja pracownicza – zmiany w formalnościach”.

Link do artykułu