Artykuł dr Patrycji Zawirskiej i apl. adw. Marty Rogocz w dzienniku „Rzeczpospolita” dotyczący molestowania

W dniu 3 marca 2018 r. w dzienniku “Rzeczpospolita” ukazał się artykuł dr Patrycji Zawirskiej i apl. adw. Marty Rogocz pt. „Molestowanie to też dyskryminacja”. 

Link do artykułu