Artykuł dr Patrycji Zawirskiej i apl. adw. Marty Rogocz w Dzienniku „Rzeczpospolita” dotyczący przekształcenia terminowych umów o pracę

W dniu 9 sierpnia 2018 r. w dzienniku “Rzeczpospolita” ukazał się artykuł dr Patrycji Zawirskiej i apl. adw. Marty Rogocz pt. „22 listopada 2018 umowy terminowe przekształcą się w umowy o pracę na czas nieokreślony”.

Link do artykułu