Artykuł dr Patrycji Zawirskiej i apl. adw. Marty Rogocz w dzienniku „Rzeczpospolita” dotyczący udowodnienia mobbingu

W dniu 7 października 2017 r. w dzienniku “Rzeczpospolita” ukazał się artykuł dr Patrycji Zawirskiej i apl. adw. Marty Rogocz pt. „Jak udowodnić mobbing”.

Link do artykułu