Artykuł dr Patrycji Zawirskiej i apl. adw. Marty Rogocz w Dzienniku „Rzeczpospolita” dotyczący wydawania świadectw pracy w 2019 r.

W dniu 5 stycznia 2019 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł dr Patrycji Zawirskiej i apl. adw. Marty Rogocz pt. „Nowe prawo 2019: dodatkowe informacje do świadectwa pracy”.

Link do artykułu