Artykuł dr Patrycji Zawirskiej oraz apl. adw. Marty Rogocz w dzienniku “Rzeczpospolita” dotyczący dyskryminacji pracowników

W dniu 18 listopada 2017 r. w dzienniku “Rzeczpospolita” ukazał się artykuł dr Patrycji Zawirskiej i apl. adw. Marty Rogocz pt. „Dyskryminacja nie zawsze oczywista”.  

Link do artykułu