Artykuł dr Patrycji Zawirskiej oraz mec. Krzysztofa Gąsiora w dzienniku „Rzeczpospolita”

W dniu 29 marca 2017 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł dr Patrycji Zawirskiej oraz mec. Krzysztofa Gąsiora pt. „Jak ustalić okres ochrony przed zwolnieniem po reformie emerytalnej”.

Link do artykułu