Artykuł dr Patrycji Zawirskiej w Dzienniku „Rzeczpospolita” dotyczący nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

W dniu 29 sierpnia 2019 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł dr Patrycji Zawirskiej pt. „Nieprawomocny wyrok a przywrócenie do pracy”.

Link do artykułu