Artykuł dr Patrycji Zawirskiej w Dzienniku „Rzeczpospolita” dotyczący obowiązków członków organizacji związkowych

W dniu 6 czerwca 2019 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł dr Patrycji Zawirskiej pt. „Związki zawodowe – obowiązki w zakresie ochrony informacji od pracodawcy”.

Link do artykułu