Artykuł dr Patrycji Zawirskiej w dzienniku “Rzeczpospolita” dotyczący ustalania różnych godzin pracy w różnych dniach – bez ryzyka wystąpienia pracy nadliczbowej

W dniu 20 lipca 2017 r. w dzienniku “Rzeczpospolita” ukazał się artykuł dr Patrycji Zawirskiej pt. “Zróżnicowany grafik w pracy bez dodatkowych wydatków”.

Link do artykułu