Artykuł dr Patrycji Zawirskiej w dzienniku “Rzeczpospolita” o czarnych listach pracowników

W dniu 15 kwietnia 2017 r. w dzienniku “Rzeczpospolita” ukazał się artykuł dr Patrycji Zawirskiej pt.”Firmy rektrutacyjne nielegalnie tworzą czarne listy pracowników”.

Link do artykułu