Artykuł dr Patrycji Zawirskiej w dzienniku “Rzeczpospolita” o korzyściach i ograniczeniach systemu pracy weekendowej

W dniu 11 czerwca 2017 r. w dzienniku “Rzeczpospolita” ukazał się artykuł dr Patrycji Zawirskiej pt. ” System pracy weekendowej – korzyści i ograniczenia”.

Link do artykułu