Artykuł mec. Krzysztofa Gąsiora w dzienniku “Rzeczpospolita” pt. “Ochrona przedemerytalna tylko raz w życiu”

W dniu 1 czerwca 2017 r. w dzienniku “Rzeczpospolita” ukazał się artykuł mec Krzysztofa Gąsiora pt. “Ochrona przedemerytalna tylko raz w życiu”.

Link do artykułu