Artykuł Mec. Marii Werenowskiej dotyczący rozliczenia pracownika z powierzonych mu pieniędzy lub innego mienia

W dniu 3 sierpnia 2017 r. w dzienniku “Rzeczpospolita” ukazał się artykuł mec. Marii Werenowskiej pt. “Rozliczenie pracownika z powierzonych mu pieniędzy lub innego mienia”.

Link do artykułu