Artykuł mec. Marii Werenowskiej w dzienniku „Rzeczpospolita” dotyczący żądania zakazu konkurencji od byłego pracownika

W dniu 14 września 2017 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł Mec. Marii Werenowskiej pt. „Czy szef może żądać od byłego pracownika zakazu konkurencji”.

Link do artykułu