Artykuł mec. Marii Werenowskiej w dzienniku “Rzeczpospolita” o możliwości dochodzeniu odszkodowania od niesumiennego pracownika

W dniu 15 lipca 2017 r. w dzienniku “Rzeczpospolita” ukazał się artykuł mec Marii Werenowskiej pt. “Niesumienny pracownik – jaka kara”.

Link do artykułu