Artykuł współautorstwa apl. adw. Marty Rogocz w dzienniku „Rzeczpospolita” dotyczący przedstawicielstwa pracowników

W dniu 6 września 2018 r. w dzienniku “Rzeczpospolita” ukazał się artykuł współautorstwa apl. adw. Marty Rogocz pt. „Związki zawodowe: Przedstawiciele pracowników – doraźnie czy na stałe”.

Link do artykułu