Zestawienie przygotowane przez Kancelarię Zawirska Ruszczyk Gąsior i innych członków ELLINT Employment & Labor Lawyers International

Kancelaria Zawirska Ruszczyk Gąsior wraz z innymi członkami ELLINT Employment & Labor Lawyers International przygotowała zestawienie na temat prawa pracodawców do ograniczania działalności konkurencyjnej pracowników po rozwiązaniu stosunku pracy oraz zakazu nakłaniania do rozwiązywania umów. Analiza obejmuje następujące kraje: Austria, Belgia, Chiny, Dania, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Luxemburg, Holandia, Polska, Rumunia, Hiszpania, Szwajcaria i Wielka […]