Doktor Patrycja Zawirska wystąpiła na konferencji: „Prawo Pracy 2019/2020 – nowelizacja przepisów oraz praktyka ich stosowania”, gdzie mówiła o praktycznych aspektach mobbingu

W dniu 17 października 2019 r. dr Patrycja Zawirska wystąpiła na Konferencji: „Prawo Pracy 2019/2020 – nowelizacja przepisów oraz praktyka ich stosowania”, organizowanej przez Dom Wiedzy, gdzie omawiała problematykę mobbingu po najnowszej nowelizacji.

Link do wydarzenia