Komentarz adw. Krzysztofa Gąsiora w Gazecie Prawnej dotyczący definicji „osoby zatrudnionej” na gruncie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

W dniu 28 lutego 2019 r. w Gazecie Prawnej ukazał się komentarz adw. Krzysztofa Gąsiora w artykule pt. „Czy autorzy ustawy o PPK zapomnieli o rodzicach?”.

Link do artykułu