Komentarz dr Patrycji Zawirskiej w Gazecie Prawnej dotyczący formy wypłaty wynagrodzenia

W dniu 8 marca 2018 r. w Gazecie Prawnej ukazał się komentarz dr Patrycji Zawirskiej w artykule pt. „O formie wypłaty pensji zdecyduje pracownik. O ile nie będzie zbyt często zmieniał zdania”.

Link do artykułu