Komentarz mec. Krzysztofa Gąsiora w dzienniku “Gazeta Prawna”

W dniu 17 lutego 2017 r. w dzienniku “Gazeta Prawna” ukazał się komentarz  mec. Krzysztofa Gąsiora do artykułu pt. “Zmiany w prawie pracy.
Nad czym powinna pracować komisja kodyfikacyjna”.

Link do artykułu