Komentarze r. pr. Grzegorza Ruszczyka w „Dzienniku Gazecie Prawnej” dotyczące nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

W dniu 14 listopada 2019 r. w „Dzienniku Gazecie Prawnej” ukazał się artykuł „Zatrudnieni szybciej usłyszą wyroki? Nowelizacja kpc może skrócić postępowania z zakresu prawa pracy” z komentarzami r. pr. Grzegorza Ruszczyka, partnera kierującego praktyką procesową.

Link do artykułu