Mec. Krzysztof Gąsior wystąpił na konferencji: „Prawo pracy i ubezpieczenia 2018”, gdzie mówił o pracowniczych planach kapitałowych

W dniu 13 czerwca 2018 r. mec. Krzysztof Gąsior wystąpił na Konferencji: „Prawo Pracy i Ubezpieczenia 2018”, organizowanej przez Dom Wiedzy, gdzie mówił o praktycznych aspektach wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych.

Link do wydarzenia