Mecenas Krzysztof Gąsior wystąpił na konferencji: „Prawo pracy 2018/2019 – przygotowanie do kolejnych zmian”, gdzie mówił o pracowniczych planach kapitałowych

W dniu 18 października 2018 r. mec. Krzysztof Gąsior wystąpił na Konferencji: „Prawo pracy 2018/2019 – przygotowanie do kolejnych zmian”, organizowanej przez Dom Wiedzy, gdzie mówił o praktycznych aspektach wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych.

Link do wydarzenia