Mecenas Krzysztof Gąsior wystąpił na konferencji: „Prawo Pracy 2019/2020 – nowelizacja przepisów oraz praktyka ich stosowania”, gdzie mówił o pracowniczych planach kapitałowych

W dniu 16 października 2019 r. mec. Krzysztof Gąsior wystąpił na Konferencji: „Prawo Pracy 2019/2020 – nowelizacja przepisów oraz praktyka ich stosowania”, organizowanej przez Dom Wiedzy, gdzie mówił o praktycznych aspektach działania pracowniczych planów kapitałowych.

Link do wydarzenia