Publikacja prasowa Dr Patrycji Zawirskiej w dzienniku “Rzeczpospolita”

W dniu 3 marca 2017 ukazał się artykuł  Dr Patrycji Zawirskiej w dzienniku “Rzeczpospolita”
pt “Systemy czasu pracy. Praca na dwie tury”.

Link do artykułu