Rewolucyjne zmiany w ustawie o związkach zawodowych już od początku 2019 r.

W dniu 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o związkach zawodowych. Zmiany przewidują przede wszystkim rozszerzenie prawa koalicji związkowej na zatrudnionych, którzy nie są pracownikami. Celem ustawodawcy jest zrównanie praw wszystkich osób świadczących pracę, niezależnie od podstawy prawnej jej wykonywania.

Co to oznacza?

• umożliwienie tworzenia i wstępowania do związków zawodowych osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia, o dzieło, czy umowy o świadczenie usług), a także osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą (tzw. samozatrudnionym);
• rozszerzenie szczególnej ochrony przed zwolnieniem na związkowców niebędących pracownikami;
• umożliwienie takim osobom korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na czas trwania kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej oraz na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności związkowej.

Nowelizacja wprowadza również:

• nowe terminy przedstawiania informacji o liczbie członków związku oraz wyraźną sankcję za ich nieprzestrzeganie w postaci niekorzystania z uprawnień zakładowej organizacji związkowej;
• nową procedurę weryfikującą liczebność organizacji związkowej;
• podwyższenie progu reprezentatywności organizacji związkowych.

POBIERZ W WERSJI PDF